Holzhandel Marianne Frey-Amon
Holzgroßhandel und Holzhandel
Rundholz, Schnittholz und Spezialsortimente

Am Bahnhof
2041 Hetzmannsdorf
Österreich / AustriaDo strony startowej przedsiębiorstwa handlu hurtowego drewnem Marianne Frey-Amon
t:   +43 2951 83 71
f:   +43 2951 83 71 - 19

e:  info@frey-amon.at
Holzhandel Frey-Amon: www.frey-amon.at


Neu im Sortiment:
Terrassendielen
Holzterrasse
Holzboden Terrasse

Information über unsere Covid-19 Maßnahmen
Frey-Amon - Nasz pomysł na drewno

TopolaPopulus sp.
Topola
+
Gęstość pozorna
Wartość średnia
441 kg/m³
 
Skurcz całkowity
wzdłuż włókien
0,3 %
w kierunku promieniowym
5,2 %
w kierunku stycznym
8,3 %
 
Wartość pęcznienia na każdy procent zmiany wilgotności
w kierunku promieniowym
0,13 %%
w kierunku stycznym
0,31 %%
 
Inne
Przewodność cieplna
0,12 - 0,13 W/mK
Wilgotność w stanie
równowagi (20°/37%)
7,1 %
 
Wilgotność w stanie
równowagi (20°/83%)
16,7 %
 
 
Twardość
Twardość Brinella HB,0
30 N/mm²
Twardość Brinella HB,90
10 N/mm²
 
Właściwości sprężyste
Moduł sprężystości
przy zginaniu
8800 N/mm²
 
 
Własności wytrzymałościowe
Wytrzymałość na zginanie
60 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie
70 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie
30 - 35 N/mm²
 
Naturalna odporność drewna na
Grzyby
5, nieodporne 
Owady kołatka
S, podatne na zaatakowanie 
 
Podatność na nasycenie
Drewno twardzielowe
3, słaba nasycalność 
Drewno bielaste
1, dobra nasycalność 


Parametry wyznaczone na próbkach drewna o wilgotności 12%.
Topola (Populus sp.; "topola kanadyjska") jest spośród wszystkich rodzimych gatunków drzewem najszybciej rosnącym.
Już w wieku 30-50 lat posiada rozmiary kwalifikujące ją do stosowania jako drewno użytkowe.

Drewno to jest używane głównie do produkcji opakowań oraz sklejki.
Kontakt:
Pobierz:
 
Link:
Zdjęcia: